Policy för integritet

Umesläp AB  värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Umesläp AB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@umeslap.se.

När ni kontaktar oss för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Umesläp AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

1. Insamling av information

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier , kontakt per telefon eller e-post och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor och kundmöten).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få ett nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper , leasar eller erhåller finansiering, eller när du kontaktar oss per e-post, eller telefon. Denna information kan vara:

Person- och kontaktinformation – namn , födelsedatum, personnummer, faktura och leveransadress, e-postadress , mobilnummer , position i företaget etc.

Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information som vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

Person-och kontaktinformation- såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura-och leveransadress, e-postadress, mobilnummer och position i företaget.

Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.

Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.

Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.

Geografisk information – din geografiska placering.

Information du ger oss, information som vi samlar in om dig, samt information om produkter/tjänster och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändigt för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Genom användning av Google Analytics vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan. Genom Google Analytics kan vi även få anonym information om vilka sidor besökarna på den här webbplatsen läser med mera.

2. Användning av information

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Umesläp AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder.

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Göra din upplevelse av kommunikationen med oss mer personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post vid behov
  • Administrera erbjudande eller en undersökningar

3. Säkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning. Detta är till exempel den återförsäljare eller serviceverkstad som du vänder dig till.

4. Utlämnande till tredje part

Vi kan, för att kunna utföra våra åtagande gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela information med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatorisk åtgärder för att säkerställa att uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. Företaget kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

5. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Vidare använder vi en brandvägg som skyddar denna webbplats tillsammans med övervakning av intrångsförsök.

Umesläp AB behandlar datan inom EU/EES. Umesläp AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtagande och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

6. Kakor

Ja. Kakor (cookies) förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen.

7. Avslut och rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Företaget har om dig och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

8. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Kontakta oss

Umesläp AB har organisationsnummer 556082-6199 och har sitt säte på adress Burträskvägen 9 

937 33 Bygdsiljum. Kontakta oss på info@umeslap.se om du har frågor rörande vår

personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.